Top Home

Voorwaarden Argos Templates / TemplateMonster.com

1. Belangrijke informatie

U dient de volgende voorwaarden goed te lezen. Door aankoop en/of gebruik van onze producten geeft aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Alle producten op deze website zijn gemaakt door TemplateMonster. Orders worden afgehandeld door TemplateMonster.

ArgosTemplates is onderdeel van Argos Media, partner van TemplateMonster in Nederland. ArgosTemplates ontvangt commissie over ieder verkocht product. Deze commissie staat los van de productprijs. Alle producten op deze site zijn voor dezelfde prijs verkrijgbaar op de site van TemplateMonster.

Aanschaf van een TemplateMonster-product via ArgosTemplates geeft u echter de volgende voordelen:
• Nederlands aanspreekpunt voor informatie over de producten;
• Nederlandse support bij aanschaf en download van de producten en bij eventuele geschillen met TemplateMonster;
• Nederlandse betaalwijzen.

Aanschaf van een TemplateMonster-product via ArgosTemplates geeft u recht op gratis dienstverlening bij het bestellen en downloaden van de producten. U heeft tevens recht op een correcte werking van onze producten op een nieuwe, standaard installatie in een hostingomgeving die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Aan alle overige dienstverlening zijn kosten verbonden. Installatie en/of aanpassingen zijn dus niet bij de prijs van een product inbegrepen. Voordat wij op uw verzoek diensten aan u verlenen informeren wij u over de eventuele kosten.

2. Licentie

Onze website geeft u een niet-exclusieve, beperkte licentie om de themes, templates en andere producten te gebruiken volgens deze Voorwaarden (de “Licentie”), die door ons zijn opgesteld.

a) Beperkt gebruik toegestaan
U mag een individueel product gebruiken op één enkele website, van uzelf of uw klant. U dient de template nogmaals aan te schaffen als u een andere site met dezelfde template wilt maken.

b) Aanpassingen
U mag onze producten aanpassen op iedere gewenste manier.

c) Ongeoorloofd gebruik
Het is niet toegestaan om onze producten, gemodificeerd of niet, op diskette, CD, website of ander medium te plaatsen en aan te bieden voor distributie of verkoop op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmning van TemplateMonster.

d) Licentie
Het is niet toegestaan deze licentie aan anderen te verlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmning van TemplateMonster.

e) Eigendomsrecht
Het is niet toegestaan intellectueel of exclusief eigendom te claimen van onze producten, gemodificeerd of niet. In geen enkel geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade die omvat, maar niet is beperkt tot, direkte, indirekte, speciale, incidentele of consequentiële schade of verlies die voortkomt uit het wel of niet kunnen gebruiken van onze producten.

3. Retouren en annuleringen

Annulering van aankopen is helaas niet mogelijk. Omdat wij niet-tastbare, kopieerbare producten verkopen geven wij geen geld terug nadat het product is verkocht. U wordt verantwoordelijk gehouden voor het gelezen hebben van, en akkoord gaan met, deze voorwaarden vóór aanschaf van onze producten. De enige gevallen waarin wij op individuele basis en in onderling overleg uitzonderingen maken op deze regel is wanneer een product onverhoopt niet 100% functionert. U dient een eventueel terugbetaalverzoek binnen een week na de afleverdatum in te dienen, met duidelijke beschrijving van de problemen. Als na controle door ons blijkt dat het product inderdaad fouten bevat, heeft u recht op terugbetaling.

4. Antifraudecontrole

Na aankoop op onze website kan iedere levering door ons worden uitgesteld voor handmatige antifraudecontrole. Doorgaans is dit 10 tot 20 minuten, maar in geval van serieuze verdenking van fraude kan dit oplopen tot enkele uren. In voorkomende gevallen nemen wij telefonisch contact op met de koper om de aankoop te verifiëren.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing aan te passen.